U bevindt zich hier:

Van Strijder Naar Krijger

Krijg-Kunst, de Kunst van het Krijgen

(zoals je het hebben wilt)

Vandaag de dag is het zo gewoon om strijd te leveren tegen de omstandigheden waarin wij ons bevinden. We strijden tegen het weer, werkstress, concurrentie, opinies, enzovoort. Hier gaat veel moeite en energie in zitten, het lijkt soms vechten tegen de bierkaai.
In onze jachtige en resultaatgerichte maatschappij ervaren wij hoge werkdruk als normaal. Pas wanneer burn-out dreigt, wordt het tijd om in te grijpen. Het is zo gewoon geworden, maar eigenlijk is het niet normaal.

De vroegere (oosterse) krijgskunstenaars ontdekten dat in het strijden niets te winnen valt.
Zij ontwierpen technieken en methodieken waardoor wij onszelf kunnen transformeren, van strijder naar krijger. Methodieken waarmee jij, ondanks alle omstandigheden, het kunt krijgen zoals jij het hebben wilt. Deze methodieken zijn gebaseerd op duizenden jaren kennis en ervaring. De principes zijn universeel en je kunt ze op allerlei werkgebieden toepassen.

Door het doorgronden en integreren van Tao principes verkrijg je ontspanning, vitaliteit, effectiviteit en meesterschap.
De doelstelling van het Axion Tao Centre is het beschikbaar maken van deze Tao principes, zodat u deze in de praktijk kunt gebruiken.
Alle programma’s van het Axion Tao Centre zijn pragmatisch opgezet, aan de hand van oefeningen leer je de principes te gebruiken in jouw werksituatie.
Serieuze zaken worden op een speelse wijze aangepakt.

De Weg van de Krijger

Het gehele programma “Van Strijder naar Krijger” omvat een aantal onderdelen die ook los van elkaar te volgen zijn.

“De Weg” omvat vier fases.
1. Ontspanning
2. Vitaliteit
3. Effectiviteit
4. Meesterschap

1. Ontspanning
De weg naar meesterschap in de Krijg-Kunst begint met het loslaten van strijd. Strijd creëert een te groot spanningsveld om de resultaten te krijgen die je wilt hebben. Elke vorm van strijd impliceert een grote kans dat je niet kunt krijgen waar je juist voor strijdt. En al krijgt je het uiteindelijk wel, dan heb je meestal ook iets verloren.
Het eerste principe van de Krijg-Kunst is daarom ontspanning. Leer te ontspannen in alles wat je doet, ontspan in je bestaan.

2. Vitaliteit
De volgende stap is het ontwikkelen van je vitaliteit, je energie ofwel Chi. Waar je geest zich op richt, daar gaat je Chi naar toe. Daar waar je Chi naar toe gaat volgt de materie. Wanneer je jouw intentie (geest) richt op de strijd, gaat al je energie naar die strijd. Stress en burn-out kunnen hier het gevolg van zijn.
In deze fase van de Krijg-Kunst leert je jouw vitaliteit en interne kracht vergroten en je intentie richten op hetgeen jij wilt verkrijgen.

3. Effectiviteit
Hoe groter jouw interne kracht is, hoe groter het effect is van jouw intentie. De mate van jouw effectiviteit gaat samen met de mate waarin je de geleerde principes en methodieken kunt toepassen in de dagelijkse praktijk. In de Krijg-Kunst oefen je dit op een directe en praktijkgerichte manier.

4. Meesterschap
De sleutel tot meesterschap ligt in het vermogen om gecoacht te worden. Meesterschap kan alleen verkregen worden door continu oefenen. De nadruk in deze fase van de Krijg-Kunst ligt daarom op individuele coaching en het ontwikkelen van jouw eigen zelfgenererend vermogen.

Individueel traject

Dit pad kan je via een individueel coaching traject volgen.
Vraag Job Koesoemobroto naar de mogelijkheden

Tai Chi Voor Professionals Door Professionals