U bevindt zich hier:

Yin Yang Verdiept

Eerst was er enkel Tao.
Uit Tao ontstond de creatieve energie (puur yang), het ene.
Daaruit kwam de tweedeling voort, yin - yang.
Uit het samenspel van yin - yang kwam het derde, de combinatie.
Uit deze combinatie komen alle dingen voort.
Alles is weer te herleiden naar yin en yang en het spel ertussen,
voortbewogen en in balans gebracht door Chi.

De Tao Te Ching beschrijft de principes van het universum vanuit de Taoïstische filosofie. Het bovenstaande is een citaat uit hoofdstuk 42 van de Esotherische Tao Te Ching van Mr. Hua Ching Ni en beschrijft het ontstaan van het universum.
Tao is het onmetelijke, het Goddelijke, de Mogelijkheid of de Universele Intelligentie. Noem het zoals je wilt, immers de Tao Te Ching begint met “Tao kan niet omschreven worden. Tao dat omschreven kan worden, is niet Tao”.
Voordat er iets was bevond het universum zich in een staat van Wu Chi, de Leegte. In die Leegte ontstond vanuit Tao eerste het Ene, ofwel het creatieve aspect, de Goddelijke intentie, het “Woord”, de initiële Yang. Deze intentie bracht de polarisatie voort, de Twee ofwel het verschil tussen Yin en Yang.
Vanuit de twee extremen (puur Yin ofwel Aarde en puur Yang ofwel Hemel) ontstond het samenspel van Yin en Yang ook wel de T’ai Chi genoemd en gesymboliseerd door de Mens. Vanuit de Twee (de polarisatie van Yin en Yang) kwam de Drie voort, Hemel, Aarde en de Mens.
Alle dingen in de wereld zijn vervolgens voortgekomen uit het samenspel van deze Drie.
Omgekeerd kan je dan weer alles in de wereld herleiden naar Yin, Yang en de verhouding daartussen (de Drie). Vervolgens kan je het weer opdelen in enkel Yin en Yang. Yin en Yang volkomen in balans heffen elkaar op, dit wordt het destructieve Yin aspect genoemd, het Ene. Uiteindelijk verdwijnt het weer in een staat van Wu Chi en enkel Tao blijft.

Leuk deze filosofie, maar wat betekent dat in de praktijk? Laten we eens een makkelijk voorbeeld nemen: een gevecht.
Voordat er maar sprake is van een gevecht was er niets aan de hand. Dit niets is de staat van Wu Chi. In Wu Chi is er nog van alles mogelijk, de Tao is aanwezig. Op een gegeven moment ontstond er een vonk, wellicht een intentie om ruzie te gaan maken. Dan ontstaan er twee partijen, positie – oppositie, Yin – Yang. Een stap verder is het gevecht begonnen, de Drie zijn de twee partijen en het gevecht met elkaar. De Tienduizend Dingen zijn in volle hevigheid aanwezig.
Tot slot is er een “winnaar” overgebleven (Yang) en een “verliezer” (Yin). Het gevecht is ten einde, het Yin aspect vernietigt de tweestrijd en alles komt terug in een staat van Wu Chi.

Wat we hiervan kunnen leren vertelt de oude Taoïstische spreuk: “Los de problemen op terwijl ze nog klein zijn”. Nog voordat een gevecht in alle hevigheid is losgebarsten is er een mogelijkheid om Yin en Yang met elkaar te neutraliseren en terug te komen in de staat van Wu Chi.

Tai Chi Voor Professionals Door Professionals