U bevindt zich hier:

Verschillende Tai Chi stijlen

De oorsprong van Tai Chi is in nevelen gehuld. Niemand kan met zekerheid zeggen hoe deze magnifieke vechtkunst ontstaan is. Wel is in grote lijnen bekend hoe de moderne stijlen zijn ontwikkeld. In dit artikel wil ik je een overzicht geven over de meest bekende Tai Chi stijlen die nu nog steeds beoefend worden. Omdat de Golden Flower vorm is voortgekomen uit de Yang stijl, heb ik uiteraard hier iets meer aandacht aan gegeven.

Voor zover ik weet is de oudste stijl die je Tai Chi kan noemen, een Taoïstische stijl die meester Ni Hua Ching beoefent. Hij noemt het de "Harmony Style". De vorm lijkt niet op de familie stijlen, de bewegingen doen meer denken aan een Chi Kung serie.
Zelf heb ik er alleen nog maar een video van gezien, ik kan je dus weinig meer over vertellen.

Chen Stijl

De oudste bekende familiestijl is de Chen Stijl. Heel karakteristiek voor de Chen Stijl zijn de lage standen, de vele draaiingen en soms zelfs sprongen. Een van de belangrijkste oefeningen is de Chan Su Chi Kung, vrij vertaald de "Spinnen van het Zijde" energie-oefening (Reeling Silk). Het is een dynamische stijl die, in alle hevigheid uitgevoerd, veel vraagt van je conditie.
Een van de top meesters, Chen Xiao Wang, komt regelmatig in Nederland om workshops te geven.

Yang Stijl

Yang Lu Chan was de eerste meester in de Yang familie. Volgens de verhalen ging Yang Lu Chan naar het Chen-dorp om Tai Chi te leren. Eerst kreeg hij daarvoor geen toestemming. Stiekem ging hij kijken hoe de mensen trainden en Tai Chi leerden. Hij begon dit ook te oefenen en op een gegeven moment werd hij zo goed dat hij een van de beste studenten versloeg in een test. Daarna kwam hij bij een van de Chen meesters in opleiding.

Nadat Yang Lu Chan bij de Chen familie Tai Chi had geleerd, ging hij terug naar zijn familie. Hij heeft zijn eigen inzichten er in verwerkt en heeft zo de basis gelegd voor en nieuwe Tai Chi stijl: de Yang stijl. Yang Chen Fu, een kleinzoon van Yang Lu Chan, heeft de Yang stijl populair gemaakt door Tai Chi les te geven aan mensen buiten de familie. Vele mensen die vandaag de dag Yang stijl Tai Chi beoefenen komen voort uit de vele studenten van Yang Chen Fu. De bekendste is wel Cheng Man Ching. Hij heeft Tai Chi vereenvoudigd tot de “Korte Vorm”. Omdat deze zich richt op ontspannen, ontspannen, ontspannen, is het in het Westen enorm aangeslagen.
Dong Ying Chieh heeft meer dan 20 jaar aan de zijde van Yang Chen Fu gestaan. Hij bereikte een zeer hoog niveau Tai Chi en heeft de leer binnen zijn familie doorgegeven. Zijn kleinzoon is meester Dong Zeng Chen. Hij heeft de leer verder verfijnd en men kan nu zelfs preken van de “Dong Stijl” Tai Chi.
Meester San Gee Tam werkt regelmatig samen met meester Dong en zijn zoon Alex. Binnen de Internationale Golden Flower School is het mogelijk om de Dong-vorm te leren.

De jongste zoon van Yang Chen Fu, Yang Zhen Dou, geeft nog steeds workshops over de hele wereld.

De oudste zoon van Yang Chen Fu was Yang Shou Chung. Hij had drie zoons geadopteerd aan wie hij de gehele Tai Chi leer van de Yang Familie heeft overgedragen. Dit zijn meesters Yip Tai Tek, Chu Gin Soon en Chu King Hung. Zij zijn allen levende Tai Chi meesters van hoog niveau. Bij één van hen, meester Chu King Hung, heeft meester San Gee Tam zo’n 20 jaar intensief gestudeerd. De specialisatie, de “Small Circle” vorm, is een uitermate geavanceerde vorm. Ook de vorm kan je in de Golden Flower School leren, het is echter voorbestemd aan de meest gevorderde leerlingen.
Van Chu Gin Soon en zijn zoon Vincent Chu heeft meester San Gee Tam de “Large Circle” korte vorm geleerd. In de Golden Flower School kan je deze vorm leren om je gewrichten te openen voor een krachtige energiedoorstroming.

Wu Stijl (1)

Wu Yu Xiang leerde zowel de Chen als de Yang stijl en bracht zijn kennis samen in deze stijl. Hao Shao Ru heeft het verder ontwikkeld, vandaar dat deze stijl ook de Hao stijl wordt genoemd, ook om de verwarring met de andere Wu stijl te voorkomen. De standen in de Wu (Hao) stijl zijn relatief hoog en smal, de bewegingen van de handen zijn klein en dicht bij het lichaam.

Wu Stijl (2)

Wu Chuan You was een leerling van Yang Lu Chan en Yang Pan Hou.
Deze Wu stijl kenmerkt zich door de zachte bewegingen en de naar voren “leunende” houdingen. Een achterkleinzoon van Wu Chuan You, meester Ma Jiang Bao, woont in Nederland en geeft regelmatig workshops in verschillende landen.

Sun Stijl

Sun Lu Tang was een meester in de drie interne vechtkunsten, Pa Kua, Xing Yi en Tai Chi. Ook leerde hij de Chen, Yang en Wu (Hao) stijlen. Zijn kennis bracht hij tezamen en creëerde zo de Sun stijl.

Regering Stijlen

Na de Culturele Revolutie in China waren alle vechtkunsten verboden. Vele meesters zijn het land uitgevlucht en vele “geheimen” raakten verloren. De Chinese regering heeft op een gegeven moment erkend dat het beoefenen van vechtkunsten, en zeker Tai Chi, goed was voor de gezondheid van het volk. Verschillende familiestijlen zijn gestandaardiseerd en er is zelfs een regeringsstijl, de Peking stijl, ontwikkeld met elementen van de verschillende andere stijlen. Door deze standaardisatie werd het ook makkelijker om vorm-wedstrijden te houden. Er wordt vaak aangenomen dat in de “regering” stijlen de meest krachtige Tai Chi principes zijn weggelaten en de gezondheids aspecten voorrang hebben gekregen. Niet iedereen zal met deze stelling eens zijn.

Moderne stijlen

Vandaag de dag wordt Tai Chi ook beoefend als sport. In een wedstrijd wordt dan de vorm beoordeeld door een jury die punten geeft aan de uitvoering.
De vormen zijn gestandaardiseerd, zodat een jury deze goed kan beoordelen. Vaak zijn deze vormen te herkennen aan een nummer, bijvoorbeeld Yang 24.
De trend is nu dat deelenemers zo ontzettend goed zijn geworden, dat het een moeilijk taak is voor de jury om niet iedereen een 10 te geven! Nu worden de standaard vormen steeds moeilijker en langer gemaakt zodat het lastiger wordt om deze goed uit te voeren.

Slow-lin

In het Westen staat Tai Chi nog steeds bekend als een ontspaningsoefening. Het grapje is dat sommigen dit nu Slow-lin (langzaaame bewegingen) noemen inplaats van Shao-lin, dat sneller is.
Gelukkig zijn er steeds meer mensen en leraren die ook de martiale aspecten leren en doorgeven.
Mijn eigen opvatting is dat een complete studie van Tai Chi zowel de Yin aspecten (langzaam, zacht, ontspannen, meditatief, helend) als de Yang aspecten (snel, hard, martiaal) in geleijke mate beoefend wordt.

Mannen en Vrouwen

Overigens heb ik in deze opsomming van meesters alleen mannen genoemd. In de Chinese traditie werd de familielijn doorgegeven van vader op zoon, echter Tai Chi meesterschap is absoluut niet voorbehouden aan mannen. Er zijn vele vrouwelijke Tai Chi meesters geweest. Bijvoorbeeld de Sun stijl wordt momenteel doorgegeven door Sun Jian Yun, de dochter van Sun Lu Tang en binnen de Dong familie waren vele vrouwelijke meesters.

Tai Chi Voor Professionals Door Professionals